Doel van HSCT

Het doel van de HSCT is om de toenemende neurologische schade te stoppen. Uit een recente analyse van studies blijkt dat 67% van de patiënten die een HSCT hebben gehad geen ziekte-activiteit hadden na 5 jaar. Het wordt gezien als  een effectievere manier dan remming via medicatie (bron: 32e jaarlijkse Internationaal congres voor Neurologen ECTRIMS, september 2016). De beste resultaten worden behaald bij mensen met de agressieve, aanvalsgewijze vorm (die Martine niet heeft).

Mogelijk treedt door de aanmaak van nieuwe myeline wat herstel op rondom een zenuw, maar hier mag niet van uit worden gegaan. Soms is er al permanente schade opgetreden en kan er geen herstel meer optreden. De kans op verbetering bij de vorm die Martine heeft (secundair progressief) is klein. Na 2 jaar kan pas definitief worden vastgesteld of de MS is gestopt.